Procedura promjene opskrbljivača plinom

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je čl. 33. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13, 74/17) što je vizualno prikazano shematskim prikazom u Prilogu 1. koji u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Osnovni koraci postupka promjene opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav su:

  1. Krajnji kupac (KK) podnosi Novom opskrbljivaču (NOPS) Zahtjev za promjenu opskrbljivača na obrascu OBR1-DS.
  2. Novi opskrbljivač (NOPS) prihvaća ili odbija Zahtjev za promjenu opskrbljivača.

  1. Ukoliko je Zahtjev prihvaćen Novi opskrbljivač (NOPS) elektroničkim putem (HROTE aplikacija) obavještava Operatora distribucijskog sustava (ODS) o promjeni opskrbljivača, što se smatra prvim danom promjene.
  1. Operator distribucijskog sustava (ODS) u koracima promjene opskrbljivača provjerava:
  1. Usklađenost i valjanost podataka navedenih u obrascu.
  2. Postojanje nepodmirenih potraživanja postojećeg opskrbljivača i da li novi opskrbljivač raspolaže kapacitetom transportnog sustava na izlazu na koji je priključen krajnji kupac. Ukoliko nema nepodmirenog valutnog duga, postoji rezervirani transportni kapacitet i valjani ugovor o distribuciji, ODS donosi odluku o potrebi i datumu očitanja stanja plinomjera.
  1. Operator distribucijskog sustava (ODS) najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom.

  1. Po zaprimanju potvrde o promjeni opskrbljivača Novi opskrbljivač dostavlja Krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom.

Zahtjev OBR1-DS krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču pisanim ili elektroničkim putem na e-mail: info@termoplin.com.

 

Prilozi:

Obrazac OBR1-DS