Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama u pdf formatu nalazi se OVDJE.

Možete ga isprintati i poslati:
    – poštom na adresu: Termoplin d.d., Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin;
    – telefaksom na broj: +385 42 232-636;
    – e-poštom na: info@termoplin.com

Službenik za informiranje: Anita Vujić Žmegač, dipl.iur.

Objavljene vijesti