Matični podaci

OIB 70140364776
MBS 70000094
MB 3026485
PDV ID. broj HR 70140364776
Registarski sud Trgovački sud u Varaždinu pod brojem Tt-95/12-2
Tvrtka Termoplin dioničko društvo
Skraćena tvrtka Termoplin d. d.
Sjedište Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78
Pravni oblik Dioničko društvo
Temeljni kapital od 100.026.000,00 kuna podijeljen je na 50.013 redovitih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 2.000,00 kuna
Uprava društva direktor Ivan inž. Topolnjak
Predsjednik Nadzornog odbora Nevenka Grbac
EIC oznaka 31X-TERMOPLIN––V

Bankovni podaci

BANKA ŽIRO - RAČUN IBAN
Erste&Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100602959 HR8124020061100602959
Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1100286552 HR2324840081100286552
Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008-1502002054 HR1824840081502002054
Privredna banka Zagreb d.d. 2340009-1100217751 HR6123400091100217751

Radno vrijeme blagajne

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin od ponedjeljka do petka 7,30-14,30 sati

Ovisna društva s poslovnim udjelom većim od 50%:

Radio Varaždin d.o.o. 80,40% udio

Plin Konjščina d.o.o. 94,88% udio