Rekonstrukcije i održavanje sustava

Godišnji plan rekonstrukcija i održavanja plinskog distribucijskog sustava
TERMOPLIN d.d. Varaždin - 2018. godina
Aktivnosti Lokacija izvođenja radova Planirani početak radova Planirani prekid isporuke

plina i završetak radova

Predviđeno vrijeme prekida isporuke (h) Područje

prekida isporuke plina

Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica Ive Mikaca, Varaždin ožujak  lipanj 3 Ulica Ive Mikaca, Varaždin Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Dravska poljana, Varaždin ožujak  srpanj 3 Dravska poljana, Varaždin Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica M.
Winter, Ludbreg
svibanj kolovoz 3 Ulica M. Winter, Ulica M. Krleže i Ulica R.
Fizira, Ludbreg
Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica M.
Krleže, Ludbreg
svibanj kolovoz Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica R.
Fizira, Ludbreg
srpanj kolovoz Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica V.
Lisinskog, Ludbreg
travanj srpanj 3 Ulica V. Lisinskog, Ludbreg Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Krč odvojak prema kbr. 115 kolovoz rujan 2 Krč odvojak prema kbr. 115  Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Tonimirska
ulica, Vž. Toplice
lipanj srpanj 2 Tonimirska
ulica, Vž. Toplice
Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica kneza
Domagoja, Vž. Toplice
svibanj svibanj 2 Ulica kneza Domagoja, Vž. Toplice Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica M. Gupca, Vž. Toplice lipanj lipanj 2 Ulica M. Gupca, Ulica M. Ožegovića, i Prolaz
Zlate Šufflay, Varaždinske Toplice
Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Ulica M. Ožegovića, Vž. Toplice lipanj lipanj Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Prolaz Zlate Šufflay, Vž. Toplice lipanj lipanj Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Koprivnička ulica, Ludbreg svibanj kolovoz 4 Koprivnička ulica, Gospodarska ulica, Ludbreg Grafički prikaz
Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Vinogradska ulica i dio Varaždinske ulice, Vž. Toplice lipanj rujan 3 Vinogradska ulica i dio Varaždinske ulice, Vž. Toplice  Grafički prikaz 1

Grafički prikaz 2

Rekonstrukcija i popravak plinske mreže i plinskih priključaka Tuhovec 1. faza lipanj rujan 5 Dio naselja Tuhovec od kbr. 99,
grad Varaždinske Toplice, Vrtlinovec, Banjščina, Martinkovec
 Grafički prikaz 1

Grafički prikaz 2

Izgradnja plinske mreže Spoj
plinovoda Gornje Ladanje - Nova Ves Petrijanečka
travanj srpanj 3 Gornje Ladanje, Marčan, Vinica i Donje Vratno Grafički prikaz