Tarifa distribucije od 01.04.2015.

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14) i članka 23. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (»Narodne novine«, broj 104/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 6. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015. donijela ODLUKU O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU PLINA.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za 2015. i 2016. godinu, prvog regulacijskog razdoblja 2014.-2016., sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 31/15, stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.

 

Prilog1.