Tarifa opskrbe plinom od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. prosinca 2015., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za kategoriju “kućanstva”, za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 137/15, stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.