Tarifa opskrbe plinom od 01.04.2015. do 31.12.2015.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2015., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za kategoriju “kućanstva”, za razdoblje od 1. travnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 31/15, stupa na snagu 1. travnja 2015. godine.