tp.gif (2747 bytes)
42000 Varaždin V.Špinčića 78  -  Tel. +385 42 23 14 44  -  Fax. +385 42 23 26 36
Štovani,

Termoplin d.d. Varaždin za XVII. MEĐUNARODNI SUSRET STRUČNJAKA ZA PLIN (Opatija 2002.) priprema stručni rad na temu: ANALIZA DISTRIBUCIJE PLINA NA PODRUČJU HRVATSKE.

Cilj rada je analizom distributera plina u 2001. godini i usporedbom podataka prikupljenih 1994. za sličan rad (objavljen u zborniku radova 1994.), izvuči zaključke da li su u pogledu:

  • broja distributera po županijama,
  • izgrađenosti plinske mreže,
  • djelatnosti kojima se distribucijska poduzeća bave osim distribucijom plina,
  • broja i stručne spreme zaposlenih,
  • opreme kojom distributeri plina raspolažu,

ostvareni pozitivni pomaci u distribuciji plina po pojedinim županijama, a u cilju što pouzdanije, kvalitetnije i svakako sigurnije distribucije plina kao energenta.
Kako bi prikupili i analizirali što točnije podatke molimo Vas da izdvojite malo svog dragocjenog vremena i popunite upitnik u prilogu.

Za sva eventualna pitanja možete nam se obratiti na sljedeće telefone i e-mail adrese:
Roman Svetec (tel:042 231 444, GSM: 091 232 4435, E-mail:svetec@termoplin.com
Tomislav Benčić (tel:042 231 444, GSM: 091 232 4439, E-mail:bencic@termoplin.comUPITNIK

Opći podaci

Naziv poduzeća

MB

Adresa

Županija

E-mail

Kontakt osoba

 

Predmet poslovanja - djelatnosti *

* predlažemo podatke prepisati iz sudskog registra

 

Kadrovski podaci

Stručna sprema

Broj djelatnika Broj djelatnika koji se bave isključivo
plinskom problematikom *

Doktor znanosti

Magistar

VSS

VŠS

SSS

VKV

KV

NKV
Ukupno:

* za poduzeća koja se osim distribucije prirodnog plina bave i drugim djelatnostima

 

Distribuirana godišnja količina plina

Područje distribucije

Količina plina (m3/god.)

Široka potrošnja

Industrija

Ostalo

Ukupno:

 

Podaci o mreži

Materijal cijevi

Duljina plinske mreže (km)

Čelik

PVC

PE

Ukupno:


Koliki je postotak Vaše Županije pokriven distribucijskom plinskom mrežom ?   %
Prema Vašim podacima koji postotak Vaše Županije pokrivate ?    %
Da li se kontrola nepropusnosti plinske mreže redovito provodi? DANE
Da li se provjera ispravnosti plinske instalacije u potpunosti izvodi prema pravilniku? DANE

 


Napomena: ZAKLJUČCI IZVEDENI NA OSNOVU ZADNJA DVA PITANJA PREZENTIRAT ĆE SE SAMO U GENERALNOM OBLIKU (npr. 70% firmi redovito ispituje nepropusnost plinske mreže, ili 50% firmi ustrojilo je provjeru ispravnosti plinske instalacije u skladu s pravilnikom), dakle neće se spominjati pojedinačno firme, a pojedinačni odgovori će se tretirati kao poslovna tajna.