Plinske instalacije

Radove na nemjerenom dijelu instalacije (prije plinomjera) smiju izvoditi samo djelatnici Termoplina d.d. Varaždin ili ugovoreni izvoditelji.

Radove na mjerenom dijelu instalacije (iza plinomjera) smiju izvoditi samo za to osposobljeni djelatnici tvrtki koje imaju odobrenje za rad na distribucijskom području Termoplina d.d. Varaždin.

Popravke i dogradnje plinske instalacije nikada ne izvodite sami! Nestručan rad može imati katastrofalne posljedice.