Godišnje financijsko izvješće 2012

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O STANJU DRUŠTVA
ZA 2012. GODINU

2012. godina je godina u kojoj se recesija nacionalnog gospodarstva po prvi put u značajnoj mjeri odrazila i na poslovni rezultat Društva prije svega zbog opće nelikvidnosti i neplaćenih računa za isporučenu energiju, ali i uslijed zakonske obveze i računovodstvenih standarda u iskazivanju takvih situacija.

Termoplind.d. Varaždin ostvario je u 2012. godini slijedeće poslovne rezultate:

  • aktiva/pasiva                                                       230,523 milijuna kuna
  • ukupni prihodi                                                     309,454 milijuna kuna
  • ukupni rashodi                                                    304,327 milijuna kuna
  • dobit nakon oporezivanja                                     2,837 milijuna kuna

Tablica br. 1.: Bilanca na dan 31. prosinac 2012. godine (u 000 kuna)

Tablica br. 2.: Račun dobiti i gubitka od 01.01. do 31.12.2012. godine (u 000 kuna)

Kontinuirano se prati izloženost riziku, te se shodno tome poduzimaju pripadajuće mjere.Termoplind.d. Varaždin ostvario je pozitivan rezultat koji je realan uzimajući u obzir vanjsko okruženje, ali isto tako pod pritiskom nelikvidnosti nismo smanjili obujam investicija čime zadržavamo visoku kvalitetu plinoopskrbnog sustava. Sve računovodstvene kategorije u odnosu na prošlu godinu bilježe rast, ali rashodi uslijed nenaplaćenih računa ipak su rasli nešto bržim intenzitetom.

Termoplind.d. Varaždin