Obustava isporuke plina 16.12.2020. – Grad Varaždinske toplice i okolna naselja

U 13:55 sati ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

 

Poštovani,

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da će zbog radova na plinskom distribucijskom sustavu Termoplina d.d. Varaždin dana 16.12.2020. godine (srijeda) u periodu od 10:00 do 14:00 sati biti prekinuta opskrba prirodnim plinom za grad Varaždinske Toplice i sljedeća naselja: dio naselja Tuhovec od kbr. 1. do kbr. 155, Lukačevec Toplički, Martinkovec, Vrtlinovec, dio naselja Varaždin Breg (Banjščina), dio naselja Jarki Horvatićevi, dio naselja Leštakovec (Vukovec) i dio naselja Boričevec Toplički.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da ne diraju mjerno regulacijska mjesta na svim objektima, već da ih ostave u položaju u kakvom su bili  u trenutku prekinute opskrbe plina, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin