Obustava isporuke plina 20.08.2020. – Varaždin (zapad)

Uspostavljena je redovna opskrba plinom. 

Poštovani,

obavještavamo korisnike prirodnog plina da će zbog radova na rekonstrukciji raskrižja Ulice Ratimira Hercega, Ulice Gustava Krkleca i Hallerove ulice („ROTOR KOD GROBLJA“), a samim time i nužnih radova na plinskom distribucijskom sustavu, dana 20.08.2020. (četvrtak) od 09:00 do 16:00 sati biti će prekinuta isporuka plina na pojedinim dijelovima grada Varaždina (zapad).

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje, te da u navedenom periodu ne diraju mjerno-regulacijske uređaje na svojim objektima, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin