Obustava isporuke plina 29.04.2021. – Općina Trnovec B.

U 11:00 sati ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

Poštovani,

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da je zbog hitne intervencije na distribucijskom sustavu, zbog postupanja trećih osoba, te samim time  i neophodnih radova na sanaciji plinske mreže, danas 29.04.2021. godine došlo do obustave isporuke prirodnog plina na području naselja Trnovec, Bartolovec, Žabnik, Štefanec, Šemovec i Zamlaka.

Obustava isporuke prirodnog plina nastala je u 09:50 sati, dok će obavijest o ponovno uspostavljenoj opskrbi prirodnog plina biti objavljena na web stranici tvrtke Termoplin d.d. Varaždin.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin