Očitanje plinomjera-PromjenaCijene

Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) donijele su odluku o promjeni cijene plina. Shodno tome, Termoplin d.d. Varaždin će u svojstvu operatora distribucijskog sustava u razdoblju od 26.3. do 3.4.2015. godine provoditi očitanje plinomjera za kategoriju “kućanstva”.

Ukoliko u navedenom razdoblju, za gore navedene potrebe, nismo mogli pristupiti plinomjeru Vašeg mjernog mjesta, molimo Vas da sami očitate brojilo te nam očitano stanje dostavite na jedan od sljedećih načina:

Ukoliko u gore navedenom roku ne zaprimimo očitano stanje, isto će se utvrditi sukladno čl. 19. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13)
Novosti iz HERA-e i obavijesti kupcima plina vezano za nove cijene javne usluge opskrbe plinom možete pročitati ovdje.