Prekid isporuke plina 26.01.2022.- Varaždin

Poštovani,

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da su danas 26.01.2022. godine zbog HITNE INTEVENCIJE na plinskom distribucijskom sustavu na području grada Varaždina mogući privremeni prekidi isporuke plina.

Molimo sve korisnike prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova te da sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na tel. 042/231-444.

Termoplin d.d.