Prekid isporuke plina 09.09.2020. – Grad Varaždin – centar i okolica centra

U 14:30 sati ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

Poštovani,

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da će zbog radova na plinskom distribucijskom sustavu dana 09.09.2020. godine doći do obustave isporuke prirodnog plina na području centra i šire okolice centra grada Varaždina, u periodu od 10:00 do 15:00 sati.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da ne diraju mjerno regulacijska mjesta na svim objektima, već da ih ostave u položaju u kakvom su bili  u trenutku prekinutog transporta plina, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

Termoplin d.d. Varaždin