Prekid isporuke prirodnog plina na području Grada Varaždina


U 10:30 ponovo je uspostavljena redovna opskrba prirodnim plinom.

Poštovani,

Obavještavamo potrošače prirodnog plina da je zbog hitne intervencije, uslijed oštećenja plinskog distribucijskog sustava uzrokovanog od strane trećih osoba, danas (10.07.2024. godine) došlo do privremene obustave isporuke prirodnog plina na pojedinim dijelovima grada Varaždina.

Naziv ulice Kućni brojevi ili dio ulice
Ruđera Boškovića sve od početka pa do Koprivničke
Prolaz Nikole Fallera svi potrošači
Ksavera Šandora Gjalskog svi potrošači
Stjepana Glavača svi potrošači
Trg bana Jelačića od V. Nazora do I. Kukuljevića
Adolfa Jurinca svi potrošači
Ferdinanda Konščaka svi potrošači
Koprivnička južna strana od Preloške do R. Boškovića
Frana Kurelca svi potrošači
Međimurska od Kukuljevićeve do F. Starea
Vladimira Nazora od B. Vodnika do Trga bana Jelačića
Ognjena Price svi potrošači
Sajmište južno od Koprivničke
Vjekoslava Spinčića svi potrošači
Ante Starčevića svi potrošači
Nikole Tesle svi potrošači
Tijesna svi potrošači
Trenkova svi potrošači
Vatrogasna svi potrošači
Branka Vodnika svi potrošači
Zavojna sve od Trenkove prema k.b.:19 (prolazu k Vežićevoj) + kb.:6
Zavrtnica svi potrošači

Obavijest o ponovnom nastavku isporuke plina objavit ćemo tokom dana na ovoj web stranici.

Molimo sve potrošače prirodnog plina za razumijevanje te da sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na tel. 042/231-444.

Termoplin d.d.