Prekid opskrbe plinom

Prekid opskrbe plinom (06.12.2017. u 11:00 sati)

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da je zbog hitne intervencije popravka plinske mreže trenutno (06.12.2017 u 11:00 sati) prekinuta opskrba prirodnim plinom za:

- II mjesni odbor Varaždin

Redovna opskrba prirodnim plinom biti će ponovno uspostavljena u najkraćem mogućem roku.

Mole se korisnici prirodnog plina za razumijevanje zbog nužnosti navedenih radova, te da ne diraju mjerno regulacijska mjesta na svim objektima, već da ih ostave u položaju u kakvom su bili u trenutku prekinutog transporta plina, a sve eventualno uočene nedostatke nakon ponovnog puštanja plina prijave u Termoplin d.d. na telefon 231-444.

U 13:10 sati ponovo je uspostavljena normalna opskrba prirodnim plinom.

Termoplin d.d. Varaždin