Tarifa opskrbe plinom od 01.01.2015. – 31.03.2015.

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2014., Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za kategoriju “kućanstva”, za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2015. godine. Odluka, objavljena u Narodnim novinama broj 155/14, stupila je na snagu 1. siječnja 2015. godine.

 

Tarifa opskrbe za razdoblje od 1. siječnja 2015. - 31. ožujka 2015.