Tarifa opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2019. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2019. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (NN, br. 15/2019).