Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2021. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021.

Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2021. godine, a objavljena je u Narodnim novinama (NN, br. 28/2021).