Udarna odorizacija

Obavještavamo potrošače prirodnog plina da će se u vremenskom periodu od 25.10. do 28.10.2021. godine na dijelu plinskog distribucijskog sustava Termoplina d.d. Varaždin provoditi udarna odorizacija.

Udarna odorizacija podrazumijeva pojačanu koncentraciju specifičnog mirisa plina u plinskom sustavu radi otkrivanja i najmanjih propuštanja sa svrhom održanja sigurnosti korištenja unutarnjih plinskih instalacija i plinskih trošila.

Stoga se mole potrošači prirodnog plina da svaki eventualni miris plina u navedenom periodu prijave Termoplinu d.d. na telefon 231-444.

Obuhvaćena područja provođenja udarne odorizacije za period 25.10.-28.10.2021. godine:

  • Grad Lepoglava i okolna naselja
  • Grad Novi Marof i okolna naselja
  • Grad Varaždinske Toplice i okolna naselja
  • Općina Breznički Hum i okolna naselja

Termoplin d.d.