Zajamčena opskrba

VIDLJIVO DO 11.03.2022.

UVJETI UGOVORA O ZAJAMČENOJ OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA

Na temelju članka 5. stavka 3. Općih uvjeta opsrkbe plinom (NN br. 50/18, 88/19, 39/20), Odluke Hrvatske energentske regulatorne agencije (dalje u tekstu: Agencija), KLASA:310-09/21-01/1,URBROJ:371-04-21-13 od 9. srpnja 2021. godine i Odluke Agencije, KLASA:310-09/21-01/1,URBROJ:371-04-21-21 od 31. kolovoza 2021. godine, energetski subjekt Termoplin d.d donosi Uvjete Ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.

Ovdje možete pročitati Uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi