Kvaliteta prirodnog plina

Posted Posted in Korisne informacije

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA: Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 158/13). 2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV: Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. […]