Kvaliteta prirodnog plina

1. PROPISANI PARAMETRI STANDARDNE KVALITETE PLINA:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima opskrbe plinom (NN br. 158/13).

2. IZMJERENI PARAMETRI KVALITETE PLINA ZA ULAZE U DISTRIBUCIJSKI SUSTAV:

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN br. 158/13) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb. Izvještaj o kvaliteti plina izrađuje ovlaštena mjeriteljska kuća, a kvaliteta plina prati se uzimanjem uzoraka s ulaza u distribucijski sustav: MRS Ludbreg i MRS Zabok.

Sukladno čl. 57. st. 8. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 158/13) Termoplin d.d. Varaždin u svojstvu operatora distribucijskog sustava objavljuje na internetskoj stranici polumjesečno izvješće o kvaliteti plina kako slijedi:

Kromatografska analiza plina (Ludbreg, Zabok) 

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2014.    
 16.-31.01.2014.  
  01.-15.02.2014.    
 16.-28.02.2014.  
  01.-15.03.2014.    

Kvaliteta plina za specifičnu točku uzorkovanja u 2014. godini (Ludbreg, Zabok)

 RAZDOBLJE 

MRS ZABOK         

MRS LUDBREG

  01.-15.01.2014.    
 16.-31.01.2014.  
  01.-15.02.2014.    
 16.-28.02.2014.  
  01.-15.03.2014.    

Link: IZVJEŠĆE O KVALITETI PLINA ZA 2013. G.
izvor: PLINACRO d.o.o.
Arhiva kromatografskih analiza

3.  UTVRĐENA DONJA OGRJEVNA VRIJEDNOST PLINA ZA SVAKI DIO DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOJI JE JEDINSTVENA HIDRAULIČKA CJELINA

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja iz točke 2.:

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima)u energiju (kWh).

Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 158/13) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokružene na četiri decimalna mjesta.