Misija, vizija i strategija

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo čija je misija sigurna i pouzdana distribucija te pravovremena i kontinuirana opskrba prirodnim plinom. Svrha našeg djelovanja je uspostavljanje korektnog odnosa sa svim našim korisnicima koji su prepoznali prirodni plin kao ekološki prihvatljiv i sigurni energent.

Vizija Termoplina d.d. Varaždin je unaprjeđenje kvalitete živote svojih krajnjih potrošača kroz nove tehnologije u distribuciji prirodnog plina i stalnim unaprjeđenjem kvalitete usluga.

Strateški cilj Termoplina d.d. Varaždin je ostvarenje vodeće uloge među distributerima Sjeverozapadne Hrvatske, a ciljevi u naredne tri godine su: okrupnjavanje i pripajanje ovisnih društva, stvaranje neupitnih pretpostavki za povezivanje i daljnje širenje distribucijske mreže, opremanje telemetrijom i daljinskim nadzorom odorizacijskih stanica i većih mjernih mjesta.