Unutarnje ustrojstvo

Dioničko društvo

Termoplin Varaždin ustrojen je kao dioničko društvo sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu društva. Poslove društva vodi Uprava, a vlasnici odnosno dioničari svoja prava ostvaruju u okviru glavne skupštine i nadzornog odbora. Dioničari biraju svoje predstavnike u nadzornom odboru putem kojih ostvaruju kontinuirani i stalni nadzor te informiranost o poslovanju društva.

Uprava društva: Ivan inž. Topolnjak

Odjeli društva:

1. odjel za razvoj, nadzor i projektiranje, voditelj Damir Pavišić, dipl.ing.arh.
2. odjel distribucije plina, voditelj Davor Horvat, dipl.ing.stoj.
3. odjel tehničke službe, voditelj Tomislav Dugandžić, dipl.ing.stroj.
4. odjel uslužnih djelatnosti, voditelj Branko Šanjek, dipl.ing.stroj.
5. odjel računovodstva i financija, Nevenka Grbac, dipl.oec.

Nadzorni odbor:

1. Nevenka Grbac, predsjednica - grbac@termoplin.com
2. Damir Pavišić, član - pavisic@termoplin.com
3. Mladen Topolnjak, član – mladen.topolnjak@derma.hr
4. Josip Dreven, član
5. Ruža Jelovac, član
6. Miroslav Marković, član
7. Mladen Hižak, član