Cijena plina

Tarifa transporta plina od 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2021.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 85/13, 158/13 i 118/15), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za godine drugog regulacijskog razdoblja od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2021., iznose kako slijedi: … Nastavi čitati